Türkiye Aile Bakanlığı Müslüman Toplumlarda Değişim & Kadının Rolü

Etkİnlİk

  • Sayın Emine Erdoğan’ın teşrifleri ve Aile Bakanlığı ev sahipliğinde
    sivil toplum kuruluşlarının katıldığı etkinlik yönetimi

 

Galerİ