Istanbul Fashion Week

Antrepo ve İstanbul Bilgi Üniversitesi olmak üzere 2 sezon Etkinlik Yönetimi Sponsorluk yönetimi