Nike Women’s 5K Istanbul

Etkİnlİk

  • Küçükçiftlik Park Expo alanı
  • Türkiye’de ilk kadın koşusu
  • 5km parkur
  • 4000 kadın katılımcı
  • 2 gün süren koşu öncesi & sonrası etkinlikler

Galerİ